יעל תותחני - משרד עורכי דין

עבירות פליליות צבאיות

ערכי צה"ל הם רעות, טוהר הנשק, התמדה במשימה, כיבוד כללי המשפט הבינלאומי וכן – טוהר המידות. מי שלא פועל בהתאם לערכי צה"ל ואף חמור מכך, עשוי לעמוד לדין פלילי בבית הדין הצבאי או לדין משמעתי, במקרים פחות חמורים. ככלל, מערכת המשפט הצבאית היא מערכת אוטונומית, אשר במסגרתה יש ערכאות שיפוט וגופים משפטיים ייעודיים, העוסקים בדין הצבאי–הפלילי. כמו כן, באופן טבעי, במסגרת המשפט הצבאי, ישנן עבירות פליליות ייעודיות, שתואמות לאופי השירות הצבאי ולעבודה הצבאית השוטפת.

לכן, מצאנו לנכון לחבר את המאמר שלהלן, אשר במסגרתו נסביר על עבירות צבאיות שכיחות וכן נציג סקירה קצרה על מערכת השפיטה הצבאית. כל זאת – לידיעתכן\ם ונוחיותכן\ם, הגולשים והגולשות:

נבקש להעיר, כי המאמר שלהלן הוא מאמר כללי בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי עם עורך דין צבאי.

החוק הצבאי:

ככלל, עיקר הדין הצבאי, לרבות העבירות הצבאיות וכן סמכויות בית הדין הצבאי על ערכאותיו, קבוע בחוק אשר נקרא חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955 (להלן: "חוק השיפוט הצבאי"). חוק השיפוט הצבאי, מסדיר את הענישה על עבירות פליליות צבאיות, עבירות משמעתיות, סמכויות בתי הדין הצבאיים, סמכויות המשטרה הצבאית החוקרת, אופן מינוי השופטים בבתי הדין הצבאיים וכן את דיני הראיות הנהוגים בבית הדין הצבאי. חוק השיפוט הצבאי, מסדיר גם את תחולתו כלפי חיילים המשרתים בצבא הסדיר, את אנשי הקבע בצבא וכן את תחולתו כלפי אזרחים עובדי צה"ל ועל חיילים שהשתחררו עד לתקופה של 180 ימים.

המשטרה הצבאית החוקרת:

עבירות פליליות צבאיות, נחקרות בצבא על ידי המשטרה הצבאית החוקרת. לאחרונה, יש סמכות לחקור עבירות, לעצור חיילים, לערוך חיפושים ואף ליטול דגימות דם לצורך איתור סמים. כמו כן, בסמכות המשטרה הצבאית, לחקור ולהגיע למסקנות ראייתיות באשר לעבירה פלילית צבאית הנחקרת על ידה. במידה והמשטרה הצבאית החוקרת מוצאת כי ישנן די ראיות, לכאורה, להגשת כתב אישום, יועבר התיק הפלילי לידי הפרקליטות הצבאית.

הפרקליטות הצבאית:

גוף נוסף ומשמעותי בנוף המשפט הצבאי, הוא הפרקליטות הצבאית, אשר אמונה על ייצוג הצבא בפני בתי הדין הצבאיים, במסגרת עבירות פליליות, הנדונות בבתי הדין הצבאיים. הפרקליטות הצבאית, היא זו אשר מוסמכת להגיש כתבי אישום נגד חיילים, לאחר קבלת התיק הפלילי מהמשטרה הצבאית.

בתי הדין הצבאיים:

עבירות פליליות צבאיות, נדונות בפני בתי הדין הצבאיים. מערכת השפיטה הצבאית, מורכבת ממספר ערכאות. הערכאה הראשונה והעיקרית, היא בית הדין הצבאי המחוזי, אשר דן בכל עבירה פלילית במסגרת הדין הצבאי. עם זאת, לצד בית הדין הצבאי המחוזי, קיים גם בית דין צבאי לתעבורה. כמו כן, במידה והנאשם הוא קצין בדרגה הגבוהה מסגן אלוף, הרי שהוא לא יישפט בפני בית הדין הצבאי המחוזי, אלא בפני בית דין צבאי מיוחד, אשר שופטיו קצינים בדרגה צבאית גבוהה יותר. מעל בתי הדין הצבאיים המוזכרים, ישנו בית הדין הצבאי לערעורים, שסמכותו לדון בערעורים המוגשים בזכות, על החלטות בתי הדין הצבאיים, המחוזיים ובית הדין הצבאי המיוחד. אגב, על החלטת בית הדין הצבאי לערעורים, אפשר לערער ברשות, לבית המשפט העליון.

עבירות צבאיות:

במשפט הצבאי קיים מגוון רב של עבירות פליליות, שהן ייחודיות למערכת השפיטה הצבאית. הבה נמנה את חלקן. נעיר כי הרשימה שלהלן היא חלקית בלבד:

עבירה של סירוב פקודה: המערכת הצבאית היא היררכית. לכן, סירוב של פקודה שניתנת כדין על ידי בעל דרגה גבוהה יותר, הוא עבירה משמעתית, אך הוא גם עבירה פלילית, במיוחד כאשר מדובר בפקודה שניתנת בעת לחימה. במקרה כזה, קובע סעיף 122 לחוק השיפוט הצבאי, כי העונש יכול להגיע עד 15 שנות מאסר.

עבירה של נטילת ציוד צבאי שלא כדין: נטילה של ציוד צבאי, החל משק שינה, ציוד משרדי ועוד, היא עבירה פלילית בהתאם לסעיף 82 לחוק השיפוט הצבאי והעונש בגינה יכול להגיע עד שנתיים מאסר.

עבירה של עריקות: עבירה זו, עוסקת בסיטואציה שבה חייל נעדר משירות צבאי או לא מתייצב ליחידתו וזאת בכוונה שלא לחזור לשירות הצבאי. עבירה זו קבועה בסעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי והעונש בגינה עשוי להגיע עד 7 שנות מאסר.

לסיכום:

מערכת השפיטה הצבאית היא מערכת משפטית ייעודית, עצמאית וייחודית, בעלת מאפיינים משלה. כמו כן, מדובר במערכת מורכבת מאוד, המצריכה ידע וניסיון. אי לכך – בעת הצורך, אל תהססו לפנות לעורך דין צבאי בעל ניסיון בתחום.

יעל תותחני - משרד עורכי דין

מעצר צבאי

פעולת המאסר משמשת לא רק לשם ענישה, אלא גם לשם הרתעה. מנגד, מעצר, נועד לשם קיום חקירה ומניעת שיבושה וכן הגנה על הציבור. זהו הדין במערכת הדין האזרחית ובמערכת הדין הצבאית. במאמר שלהלן, נעסוק במערכת הצבאית ובמעצרים ומאסרים צבאיים. נעיר, כי המערכת הצבאית פועלת מכוח חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו–1955 (להלן: "החוק"). חוק זה מגדיר, בין היתר, את תחולתו וכן באילו מקרים יישפט האדם שביצע עבירה. במקביל למערכת המשפט האזרחית, לצה"ל יש מערכת משפט צבאית, העוסקת, בין היתר, בעבירות המותאמות למסגרת הצבאית וזאת על מנת ליצור אוטונומיה לצבא.

במאמר שלהלן, נסקור תחילה מהו מעצר צבאי ולאחר מכן, מהו מאסר צבאי. נסביר על פי מה נקבע מעמדו של אסיר צבאי. לאחר מכן, נציג בקצרה את הליך הקליטה בכלא הצבאי וכן את סדר היום בפלוגה. לבסוף, נסקור בקצרה מה הן זכויותיו של האסיר הצבאי.

מאמר זה מובא לנוחיותכם/ן, קוראים/ות יקרים/ות ואין לראותו כתחליף לייעוץ עם עורך דין צבאי.

מהו מעצר צבאי?

מעצר מתבצע כאשר קיים חשד לביצוע עבירה פלילית–צבאית. המעצר נעשה על ידי המשטרה הצבאית החוקרת, שתכליתה לחקור את החשוד בעבירה וכן לאתר חשוד או חשודים בביצועה. תכליתו של המעצר אינה להעניש, אלא לחקור ולעיתים כדי למנוע פגיעה בעדים וכו'. מעצר הינו חלק משלב החקירה בהליך המשפטי. מאסר, מנגד, הוא עונש שנגזר בסוף ההליך המשפטי.

מהו מאסר צבאי:

מאסר הוא בעצם שלילת חירותו של אדם וזאת בשל התנהגות לא ראויה וביצוע עבירה. אדם המבצע עבירה ומורשע בבית דין צבאי, עשוי להישלח לכלא צבאי וזאת בשל העובדה כי עבר את העבירה במהלך המסגרת הצבאית. כאמור, תכלית המעצר הצבאי אינה רק לשם ענישה, אלא גם לשם הרתעת הנאשם מביצוע עבירה נוספת. כמו כן, ייעודה של המערכת הצבאית, הוא בין היתר לשמור על ערכי צה"ל ולכן, עונש המאסר לעיתים גם תורם לשמירת המשמעת הצבאית. נעיר, כי מאסר בכלא צבאי, יכול להיגזר גם על ידי קצין, במסגרת עבירות משמעת.

מעמדו של אסיר צבאי:

במעצר הצבאי, נקבע מעמדו של כל אחד מהאסירים וזאת בהתאם למעמדו המשפטי, כדלקמן:

עציר לפני משפט (על"מ) – זהו חייל העצור בכלא צבאי והמשפט המתנהל בעניינו טרם הסתיים.

חבוש – חייל שנשפט על ידי קצין שיפוט ביחידתו, בכל הקשור לדין המשמעתי.

אסיר – חייל שנשפט בבית הדין הצבאי ונמצא אשם וגזר דינו הינו מאסר בכלא צבאי.

קליטה בכלא הצבאי:

עם הגעתו של חייל למתקן המאסר הצבאי, עליו לעבור תחילה תהליך קליטה, הכולל בדיקה על ידי רופא צבאי, ראיון עם מש"קית מיון וכן הסבר על שגרת היום, באותה פלוגה שאליה ישובץ. לבסוף, ישתתף האסיר בוועדת מיון, שבה ישתתפו קב"ן ומשקית ת"ש. בוועדה זו יבחנו את האסיר וכן יציגו לפניו את סוגי העבודות בכלא, המוצעות לאסירים צבאיים.

סדר היום בכלא הצבאי, לעיתים משתנה בין בתי הכלא הצבאיים, אך לרוב יתנהל בסדר פעולות דומה. ההשכמה בכלא הצבאי חלה בשעה 05:30 (לערך) בבוקר. מיד לאחר ההשכמה, יתייצבו הכלואים לספירת בוקר של כל הפלוגה, שבה בעצם בודקים כי כל הכלואים השכימו והגיעו לספירה. בסיום ספירת הפלוגה, הולכים האסירים לארוחת הבוקר, שבסופה יפנו להכנה למסדר הבוקר. בהכנה למסדר, דואגים האסירים בכלא הצבאי לניקיון התא וכן לניקיונם האישי. לאחר מסדר הבוקר שמנוהל על ידי סמל המחלקה, יפנה כל אסיר לעבודתו, בהתאם למקום אשר בו שובץ.

זכויותיו של האסיר:

לחייל הפוקד את אחד מבתי הכלא הצבאיים, עומדות כל הזכויות הבסיסיות העומדות לרשותו של חייל בשירות סדיר, כמו שיחה עם משקית ת"ש, ביקור רפואי וכן התשלום הצבאי החודשי. זכויות נוספות העומדות לחייל בכלא הצבאי הן:

קבלת ביקורים – כל אסיר הנמצא במאסר צבאי, רשאי לקבל ביקור מקרוביו. זכות זו משתנה בהתאם למעמדו הצבאי של החייל והיא יכולה להיות מוגבלת, בשל התנהגות החייל בין כותלי הכלא.

קבלת חופשה מהכלא – קבלת החופשה תתאפשר ותינתן רק לאסיר שביצע לפחות שליש מתקופת המאסר שנזגר עליו. כמו כן, קבלת החופשה תהיה נתונה להחלטתו של מפקד הכלא. כמו כן, החופשה תימשך 48 שעות בלבד.

נעיר, כי הרשימה שהוצגה, היא חלקית בלבד. לייעוץ פרטני בנושא זכויות אסירים בבית כלא צבאי, יש להיעזר בעורך דין צבאי.

לסיכום:

במידה ועברתם עבירה במהלך השירות הצבאי, או לחלופין, נשפטתם ונשלחתם לימי מחבוש בכלא הצבאי, עליכם לדעת מה הן זכויותיכם ולכן מומלץ להיוועץ בעורך דין צבאי, מקצועי בתחום, שילווה אתכם וכן יעמוד על זכויותיכם.

יעל תותחני - משרד עורכי דין

בית דין צבאי

מעבר להיותו צבא ההגנה לישראל (צה"ל), מחזיק צה"ל במערכת דינים פלילית ומשמעתית ענפה ואוטונומית, אשר כוללת גם ערכאות שיפוט בדמות בתי הדין הצבאיים. זאת ועוד: באופן טבעי, לצה"ל יש גם מאפיינים ייחודים משלו, בכל הנוגע להליכי השפיטה והעבירות הצבאיות הנשפטות במסגרתו. לכן, במאמר שלהלן, מצאנו לנכון להסביר על מערכת הדין הצבאית וכל זאת לידיעתכן/ם ונוחיותכן/ם, הגולשים והגולשות:

עם זאת, נבקש להעיר כי המאמר שלהלן הוא מאמר כללי בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי של עורך דין צבאי.

הדין המסדיר את מערכת המשפט הצבאית:

הדין העיקרי אשר מסדיר את המשפט הצבאי, בא לידי ביטוי בחוק המכונה חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו – 1955 (להלן: "חוק השיפוט הצבאי"). חוק זה כולל מגוון רב של נושאים, החל מעקרונות יסוד הנוגעים לדין הצבאי ועד לקביעה של עבירות צבאיות–פליליות ומשמעתיות וענישה לצדן וכן הגדרות הנוגעות לחיילים ואנשי קבע ואנשי מילואים, אשר כפופים לחוק השיפוט הצבאי. זאת ועוד, חוק השיפוט הצבאי מסדיר גם את סדר הדין בבית הדין הצבאי ואת דיני הראיות הנהוגים במסגרת בית הדין הצבאי.

מאפייני העבירות הצבאיות:

בניגוד למערכת המשפט האזרחית, האמונה על השפיטה בתחום הפלילי, מערכת הדין הצבאית, נושאת בחובה מאפיינים ייחודיים, בכל הנוגע לעבירות צבאיות, אשר ייחודיות לדין הצבאי. כך למשל, בחוק השיפוט הצבאי יש מגוון רב של עבירות, שבחיים האזרחיים לא תהיינה רלוונטיות, כגון – עבירה של עריקה (כלומר, עזיבת השירות הצבאי או אי התייצבות לשירות צבאי לפי דין) ועבירה של נפקדות (שהיא בעצם נגזרת של עריקה, אך היא עבירה קלה יותר מבחינת מספר ימי ההיעדרות מהשירות או אי התייצבות).

כך גם בחוק השיפוט הצבאי, הכולל עבירות הנוגעות לשימוש בנשק במהלך אימונים, עבירות אשר נוגעות להתנהגות במסגרת קרב או פעילות מבצעית וכן עבירות הנוגעות להתנהגות כלפי בעלי תפקידים בצבא, לרבות עבירות של אי מילוי פקודות, או פעולה במסגרת צבאית בניגוד לסמכות מוקנית. במקביל, חשוב להבהיר, למען הסר ספק, כי עבירות פליליות אזרחיות, הן עבירות פליליות גם במסגרת המשפט הצבאי.

בית הדין הצבאי:

מערכת השפיטה הצבאית בנויה כדלקמן: הערכאה המשפטית הראשונה אשר אמונה על שפיטה על עבירות צבאיות, היא בית הדין הצבאי המחוזי, אשר לצדו גם בית דין צבאי לענייני תעבורה. בית הדין הצבאי הוא ערכאה ראשונה. עם זאת, במקרים שבהם הנאשם בהליך הצבאי, הוא קצין בדרגה של סגן אלוף ומעלה, אזי בית הדין הצבאי – כערכאה ראשונה – יהיה בית דין צבאי מיוחד, אשר השופטים בו יהיו קצינים בדרגה גבוהה יותר מאשר בית דין צבאי רגיל.

מעל בית הדין הצבאי המחוזי, ישנו בית הדין הצבאי לערעורים. האחרון, אמון על שפיטה בערעורים המוגשים על פסקי דין של בית הדין הצבאי המחוזי או בית הדין הצבאי המיוחד. נעיר כי בית המשפט העליון, מהווה ערכאה שלישית, שאליה אפשר לפנות כדי לערער על החלטות של בית הדין הצבאי לערעורים. אך ערעורים לבית המשפט העליון, מוגשים רק ברשות ולא בזכות.

משטרה צבאית חוקרת:

עבירות פליליות הנעשות במסגרת צבאית, נחקרות על ידי המשטרה הצבאית החוקרת, שיש לה סמכויות רבות, לרבות סמכויות מעצר וחקירה. המשטרה הצבאית החוקרת, עורכת את החקירה, אשר בסופה מועברים חומרי החקירה, לידי הפרקליטות הצבאית.

האחרונה, היא הגוף המוסמך, אשר יחליט האם יוגש נגד חייל כתב אישום צבאי או לאו. במידה ונמצאו ראיות לכאורה, אשר יש בהן כדי להוכיח את אשמת החייל, הרי שיוגש כתב אישום צבאי לבית הדין הצבאי המחוזי, או לחלופין, לבית הדין הצבאי המיוחד – בעת הצורך.

מדוע חשוב להיעזר בעורך דין צבאי?

הדין הצבאי הוא דין מורכב וההתנהלות מול רשויות הצבא היא נושא לא פשוט, המצריך ידע וניסיון רב. ניסיון זה מצוי באמתחתו של אדם אחד והוא עורך דין צבאי. אנו ממליצים, כבר בתחילת החקירה, בעת מעצר, לפנות לעורך דין צבאי לשם ייעוץ. מניסיוננו, ייעוץ של עורך דין צבאי כבר בתחילת הדרך, יכול לעיתים להיות ההבדל בין כתב אישום צבאי, לבין סגירת תיק החקירה על ידי המשטרה הצבאית החוקרת.

לסיכום:

מערכת המשפט הצבאית, היא מערכת משפט ייעודית וייחודית וכן עצמאית, מתוקף תפקידה. למשפט הצבאי יש מערכות שונות, החל מהמשטרה הצבאית ועד לפרקליטות הצבאית ולבתי הדין הצבאיים. במערכת המשפט הצבאית, קיימות עבירות פליליות ייחודיות, לטיב השירות והפעילות הצבאית. לסיכום, בכל מקרה שבו הוגש נגדכם כתב אישום צבאי או נעצרתם לחקירה, רצוי להיעזר בעורך דין צבאי בעל ניסיון.