תביעה ייצוגית

לבד בשם כולם: תביעה ייצוגית למתחילים

זוכרים את הבריון השכונתי או הבית ספרי שהתעלל בילדים האחרים? להילחם נגדו לבד היה בלתי אפשרי ומילים לא באמת עזרו כנגדו. לרוב פשוט נותרנו חסרי אונים וללא יכולת לפעול, מקווים שיום אחד נגדל ואז נוכל להעניש אותו על כל מה שהוא עשה.

כעת, כשאנחנו כבר מבוגרים, אנחנו נתקלים במהלך החיים בבריונים אחרים – ארגונים, חברות, נותני שירותים וכדומה שפוגעים בנו בצורות שונות, גורמים לנו נזק ומסרבים להקשיב לנו. ההבדל הוא שכיום יש לנו אמצעים להילחם כנגדם. אחד מהכלים שעומדים לרשותנו הוא התביעה הייצוגית – כלי שמאפשר לנו כבודדים להשתמש בכוחו של הכלל אל מול גופים גדולים וחזקים מאיתנו.

מהי תביעה ייצוגית? מתי ניתן להגיש תובענה ייצוגית? מה התוצאות האפשריות שלה? על כך ועוד בשורות הבאות.

תביעה מסוג מיוחד

הרעיון שעומד בבסיסה של התביעה הייצוגית הוא שהיחיד יכול להגיש תביעה בשמם של רבים. התביעה מאחדת בתוכה הרבה תביעות קטנות– במקום שכל אחד מהנפגעים יתמודד בעצמו כנגד הגוף הפוגע, כל התביעות מאוחדות לתביעה אחת גדולה. אין צורך שכל הנפגעים יגישו ביחד את התביעות שלהם – מספיק שאדם יחיד יגיש בשמם של כל הנפגעים, גם מבלי לבקש את הסכמתם, את התביעה.

התובע הייצוגי מבקש להשיג לו ולתובעים שבשמם הוא פועל סעד כלשהו – הסעד הוא הדבר שהתובע למעשה מבקש מבית המשפט: פיצוי על נזק שנגרם, החזר כסף שנגבה שלא כדין, הפסקת פעולה מסוימת של הנתבע שפוגעת בתובעים וכדומה.

התביעה הייצוגית מאפשרת למי שנגרם לו נזק קטן לתבוע חברות גדולות כיוון שצירוף של הרבה נזקים קטנים יוצרים נזק אחד גדול. כך התביעה הופכת משתלמת מבחינת השקעת המשאבים הנדרשת. גם המדינה מרוויחה מכך שניתן להגיש תביעות ייצוגיות: במקום שכל תביעה קטנה תידון בפני עצמה, התביעות הקטנות מצורפות  יחדיו לדיון אחד וכך נחסך זמנו של בית המשפט והמשאבים והעלויות הקשורים לניהול תיקים בבתי המשפט.

מאפיין חשוב של תביעה ייצוגית הוא הפיצוי המוגדל למי שהגיש את התביעה בשם כל הנפגעים. כיוון שהוא זה שמשקיע את המשאבים הנדרשים להגשת תביעה ייצוגית וכיוון שהוא זה שיישא בתוצאות אם התביעה תידחה הרי שבמקרה של קבלת התביעה הוא זכאי לפיצוי גדול יותר בהתאם להשקעה שלו.

תנאים להגשת תביעה ייצוגית

על מנת שיהיה ניתן להגיש תביעה ייצוגית, על מספר תנאים להתקיים. ניתן לראות תנאים אלה גם כיסודות המהותיים של תביעה ייצוגית – המאפיינים שעושים אותה למה שהיא.

"עילת תביעה אישית": התובע צריך להוכיח שאכן נגרם לו נזק באופן אישי. רק מי שנגרם לו נזק באופן אישי יכול להגיש תביעה ייצוגית. תביעה שכזו איננה יכולה להיות מוגשת מ"בחוץ" על ידי מישהו שלא נפגע באופן אישי אבל מבקש לדבר בשם הנפגעים.

"עילת תביעה לכאורה": התובע צריך להוכיח שיש לו סיכוי לזכות בתביעה. בית המשפט איננו מתבקש להכריע בשלב זה אם התביעה מוצדקת או לא אלא רק לפסוק שיש סיכוי שהיא בכלל תתקבל בהתאם לחוק הישראלי ולסדרי הדין בבית המשפט. המטרה היא למנוע תביעות סרק שרק נועדו לאיים, להטריד או לפגוע בנתבעים.

"עילת תביעה משותפת": התובע צריך להוכיח שישנו מכנה משותף לכל הנפגעים ושמכנה משותף זה יוצר תביעה כוללת שבה הם שותפים.

גם התובע עצמו צריך לעמוד בתנאים מסויימים.

"תובע הולם": בית המשפט צריך להתרשם משני דברים:

  • שהתובע פועל בתום לב ומונע על ידי נזק שנגרם לו ורצון לקבלת פיצוי או סעד, ואיננו רק מנסה להטריד את או לפגוע בנתבע.
  • שעורך הדין שמייצג את התובע אכן מסוגל לשאת על כתפיו את התביעה ושהתיק איננו מעבר ליכולת שלו מבחינת משאבים, ידע וניסיון. מכאן גם מובן הצורך המהותי במציאת עורך דין בעל ניסיון בתחום שאכן יוכל לעמוד במבחן זה של בית המשפט.

הסעד המבוקש זהה עבור כל הנתבעים: הסעד חייב להיות זהה עבור כל מי שנכלל בתביעה כמי שנגרם לו נזק. אם לחלק נדרש פיצוי כספי ואילו אחרים זקוקים לפעולה אחרת הרי שאין זו תביעה ייצוגית אחת. על כל התובעים לקבל את אותו הסעד.

התנאים הללו הינם חשובים והכרחיים. הליך התביעה הייצוגית כולל שלב מקדים שבו בית המשפט מחליט אם ניתן להגיש אותה; למעשה בית המשפט מחליט אם זו אכן תביעה ייצוגית שעומדת בכל התנאים הנדרשים. אם התנאים אינם מתמלאים בית המשפט יפסוק שאי אפשר להגיש את התביעה כתביעה ייצוגית.

להיות תובע מבלי לדעת?

כפי שכבר ציינו, תביעה ייצוגית מייצגת את כל מי שנפגע, גם אם הוא לא נתן את הסכמתו לכך. כאשר בית המשפט מאשר הגשת תביעה ייצוגית, הוא גם מפרסם אותה בפנקס התביעות הייצוגיות שבו מופיעות כל התביעות שנידונות בבתי המשפט, כל התביעות שהתקבלו וכל הסכמי הפשרה שהושגו. כמו כן, בית המשפט גם מחייב פרסום בדבר התביעה בעיתונות ובמקרים מסוימים הוא גם ידרוש פרסום נוסף בהתאם לנסיבות המקרה.

מי שאיננו מעוניין להיות חלק מתביעה למרות שגם הוא נפגע מהנתבע יכול לבקש להישאר מחוץ לקבוצת התובעים. עליו להודיע על כך לבית המשפט תוך 45 ימים מרגע הפרסום של התיבעה.

במקרים מסוימים בית המשפט עצמו יחליט שהתובעים שייוצגו בתביעה יהיו רק אלה שהצטרפו לתביעה באופן מפורש. במקרים אלה מי שלא הצהיר על הצטרפות כנדרש לא ייכלל בתביעה ולא יושפע מהתוצאות שלה.

תוצאות אפשריות של קבלת תביעה ייצוגית על ידי בית המשפט (או לאן הולך הכסף?)

אם בית המשפט מקבל את טיעוני התובעים ומקבל את התביעה הייצוגית, הוא יפסוק מהם הצעדים שעל הנתבע לבצע: פיצוי כספי, החזר כספי, הפסקת פעולה או פעולות וכן הלאה בהתאם לנסיבות המקרה.

על מנת שכל התובעים יקבלו את מה שמגיע להם, בית המשפט יקבע מנגנון למתן הסעד שנקבע. לדוגמה: אם נקבע פיצוי כספי, בית המשפט יקבע שעל הארגון הנתבע ליצור כתובת שאליה הנפגעים יוכלו לפנות, להוכיח שנפגעו ולקבל את הפיצוי הכספי. במקרים שבהם קשה להוכיח מי נפגע באופן אישי ייתכן ובית המשפט יורה על העברת סכום הפיצויים לארגון כלשהו או למתן הנחות לכל הציבור בנושא שנידון לפניו.

מרגע שהתקבלה החלטה של בית המשפט היא מחייבת את כל התובעים. אם התביעה נתקבלה לא ניתן להגיש תביעה נוספת על הנזק שנידון בתביעה.

במקרים רבים, לאחר שבית המשפט אישר שתביעה ייצוגית אכן ראויה לדיון בפניו (דהיינו הוא אישר שהתביעה היא אכן ייצוגית ועומדת בתנאים שמנינו קודם) הצד הנתבע בוחר להציע הצעת פשרה לתובעים על מנת לחסוך את הדיונים ואולי תוצאות קשות יותר עבורו. במקרה זה הפשרה, אם תתקבל על ידי התובע, תחייב את כל הנתבעים. עם זאת, תובע שאיננו מסכים להסכם הפשרה יכול לסרב להיות חלק ממנה ולהחליט כיצד הוא ימשיך בהתדיינות שלו אל מול הנתבעים.

תוצאות אפשריות של דחיית תובענות ייצוגיות על ידי בית המשפט

כאשר בית המשפט פוסק לטובת הנתבעים, מלבד ההפסד במשפט ואי קבלת הסעד המבוקש ישנן עוד מספר תוצאות אפשריות:

  • תשלום הוצאות משפט: לא רק שבית המשפט קובע שהנתבע איננו חייב לפצות את התובעים; על התובעים לשלם לנתבע את הוצאות המשפט בהתאם לסכום שיקבע בית המשפט.
  • פגיעה במוניטין: מי שהגיש תביעה ייצוגית והפסיד עלול לגלות שבפעם הבאה שהוא מבקש להגיש תביעה בית המשפט יראה בו מגיש תביעות סדרתי. כמו כן, הליך משפטי כולל לעיתים גם חשיפת מידע רלבנטי שאולי התובע היה מבקש להשאיר חסוי. פרסום מידע שכזה עלול להוות פגיעה במוניטין של התובע.
  • שלילת האפשרות לפעולה משפטית אחרת כנגד הנתבע: כפי שצוין, תביעה ייצוגית מחייבת את כל מי שנכלל בה. אם היא נדחית הרי שלא ניתן להגיש תביעה נפרדת בגלל הנזק שנידון בתביעה.

צריך לקחת בחשבון את התוצאות של הפסד בתביעה ייצוגית. אין זו סיבה בפני עצמה שבגללה יש להימנע מהגשת תביעה אלא סיבה לכך שחשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום. תובענה ייצוגית היא כלי רב עוצמה שמאפשר לאדם מן הישוב להיאבק בהצלחה מול גורמים שלהם כוח רב. היחיד איננו בודד במערכה ועומדת לו הזכות, ויתר מכך האפשרות, להתמודד עם ארגונים גדולים באופן שוויוני יותר.

חושבים על תביעה יצוגית? תתקשרו עוד היום, ועורכת הדין יעל תותחני תשמח לעמוד לצידכם. לייעוץ משפטי צלצלו: 054-7946858