יעל תותחני - משרד עורכי דין

עבירות פליליות צבאיות

ערכי צה"ל הם רעות, טוהר הנשק, התמדה במשימה, כיבוד כללי המשפט הבינלאומי וכן – טוהר המידות. מי שלא פועל בהתאם לערכי צה"ל ואף חמור מכך, עשוי לעמוד לדין פלילי בבית הדין הצבאי או לדין משמעתי, במקרים פחות חמורים. ככלל, מערכת המשפט הצבאית היא מערכת אוטונומית, אשר במסגרתה יש ערכאות שיפוט וגופים משפטיים ייעודיים, העוסקים בדין הצבאי–הפלילי. כמו כן, באופן טבעי, במסגרת המשפט הצבאי, ישנן עבירות פליליות ייעודיות, שתואמות לאופי השירות הצבאי ולעבודה הצבאית השוטפת.

לכן, מצאנו לנכון לחבר את המאמר שלהלן, אשר במסגרתו נסביר על עבירות צבאיות שכיחות וכן נציג סקירה קצרה על מערכת השפיטה הצבאית. כל זאת – לידיעתכן\ם ונוחיותכן\ם, הגולשים והגולשות:

נבקש להעיר, כי המאמר שלהלן הוא מאמר כללי בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי עם עורך דין צבאי.

החוק הצבאי:

ככלל, עיקר הדין הצבאי, לרבות העבירות הצבאיות וכן סמכויות בית הדין הצבאי על ערכאותיו, קבוע בחוק אשר נקרא חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955 (להלן: "חוק השיפוט הצבאי"). חוק השיפוט הצבאי, מסדיר את הענישה על עבירות פליליות צבאיות, עבירות משמעתיות, סמכויות בתי הדין הצבאיים, סמכויות המשטרה הצבאית החוקרת, אופן מינוי השופטים בבתי הדין הצבאיים וכן את דיני הראיות הנהוגים בבית הדין הצבאי. חוק השיפוט הצבאי, מסדיר גם את תחולתו כלפי חיילים המשרתים בצבא הסדיר, את אנשי הקבע בצבא וכן את תחולתו כלפי אזרחים עובדי צה"ל ועל חיילים שהשתחררו עד לתקופה של 180 ימים.

המשטרה הצבאית החוקרת:

עבירות פליליות צבאיות, נחקרות בצבא על ידי המשטרה הצבאית החוקרת. לאחרונה, יש סמכות לחקור עבירות, לעצור חיילים, לערוך חיפושים ואף ליטול דגימות דם לצורך איתור סמים. כמו כן, בסמכות המשטרה הצבאית, לחקור ולהגיע למסקנות ראייתיות באשר לעבירה פלילית צבאית הנחקרת על ידה. במידה והמשטרה הצבאית החוקרת מוצאת כי ישנן די ראיות, לכאורה, להגשת כתב אישום, יועבר התיק הפלילי לידי הפרקליטות הצבאית.

הפרקליטות הצבאית:

גוף נוסף ומשמעותי בנוף המשפט הצבאי, הוא הפרקליטות הצבאית, אשר אמונה על ייצוג הצבא בפני בתי הדין הצבאיים, במסגרת עבירות פליליות, הנדונות בבתי הדין הצבאיים. הפרקליטות הצבאית, היא זו אשר מוסמכת להגיש כתבי אישום נגד חיילים, לאחר קבלת התיק הפלילי מהמשטרה הצבאית.

בתי הדין הצבאיים:

עבירות פליליות צבאיות, נדונות בפני בתי הדין הצבאיים. מערכת השפיטה הצבאית, מורכבת ממספר ערכאות. הערכאה הראשונה והעיקרית, היא בית הדין הצבאי המחוזי, אשר דן בכל עבירה פלילית במסגרת הדין הצבאי. עם זאת, לצד בית הדין הצבאי המחוזי, קיים גם בית דין צבאי לתעבורה. כמו כן, במידה והנאשם הוא קצין בדרגה הגבוהה מסגן אלוף, הרי שהוא לא יישפט בפני בית הדין הצבאי המחוזי, אלא בפני בית דין צבאי מיוחד, אשר שופטיו קצינים בדרגה צבאית גבוהה יותר. מעל בתי הדין הצבאיים המוזכרים, ישנו בית הדין הצבאי לערעורים, שסמכותו לדון בערעורים המוגשים בזכות, על החלטות בתי הדין הצבאיים, המחוזיים ובית הדין הצבאי המיוחד. אגב, על החלטת בית הדין הצבאי לערעורים, אפשר לערער ברשות, לבית המשפט העליון.

עבירות צבאיות:

במשפט הצבאי קיים מגוון רב של עבירות פליליות, שהן ייחודיות למערכת השפיטה הצבאית. הבה נמנה את חלקן. נעיר כי הרשימה שלהלן היא חלקית בלבד:

עבירה של סירוב פקודה: המערכת הצבאית היא היררכית. לכן, סירוב של פקודה שניתנת כדין על ידי בעל דרגה גבוהה יותר, הוא עבירה משמעתית, אך הוא גם עבירה פלילית, במיוחד כאשר מדובר בפקודה שניתנת בעת לחימה. במקרה כזה, קובע סעיף 122 לחוק השיפוט הצבאי, כי העונש יכול להגיע עד 15 שנות מאסר.

עבירה של נטילת ציוד צבאי שלא כדין: נטילה של ציוד צבאי, החל משק שינה, ציוד משרדי ועוד, היא עבירה פלילית בהתאם לסעיף 82 לחוק השיפוט הצבאי והעונש בגינה יכול להגיע עד שנתיים מאסר.

עבירה של עריקות: עבירה זו, עוסקת בסיטואציה שבה חייל נעדר משירות צבאי או לא מתייצב ליחידתו וזאת בכוונה שלא לחזור לשירות הצבאי. עבירה זו קבועה בסעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי והעונש בגינה עשוי להגיע עד 7 שנות מאסר.

לסיכום:

מערכת השפיטה הצבאית היא מערכת משפטית ייעודית, עצמאית וייחודית, בעלת מאפיינים משלה. כמו כן, מדובר במערכת מורכבת מאוד, המצריכה ידע וניסיון. אי לכך – בעת הצורך, אל תהססו לפנות לעורך דין צבאי בעל ניסיון בתחום.

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.